Design.

Proces designu

Etap designu w web development jest kluczowy dla stworzenia atrakcyjnego, intuicyjnego i funkcjonalnego produktu. Obejmuje on szereg kroków, które skupiają się na wyglądzie i doświadczeniu użytkownika.

W naszych szeregach znajdują się rzemieślnicy o wysokim poziomie wyczucia gustu, a przede wszystkim pasjonaci, który potrafia wczuć się w potrzeby danej marki.

Zrozumienie Celów Biznesowych

Zanim rozpocznie się proces projektowania, ważne jest zrozumienie celów biznesowych projektu. Designer powinien znać główne cele strony, grupy docelowe, oraz jakie działania mają być zachęcane u użytkowników.

Badania i Analiza

Przeprowadza się badania dotyczące branży, konkurencji i oczekiwań użytkowników. Analiza trendów projektowania oraz zbieranie inspiracji pomaga w określeniu najlepszych praktyk i stylów.

Tworzenie Persona Użytkownika

Designer definiuje tzw. "persony", czyli postacie reprezentujące różne grupy docelowe. To pomaga dostosować design do potrzeb konkretnych użytkowników.

Tworzenie Wireframe'ów

Na tym etapie projektowania tworzone są wireframe'y, czyli szkice strony przedstawiające jej strukturę i układ elementów. To podstawowy szkic, który pomaga zrozumieć rozkład treści i funkcji.

Projektowanie Interfejsu (UI)

Designer tworzy interaktywny interfejs, który obejmuje elementy takie jak kolory, typografie, ikony, przyciski i inne graficzne składniki. Skupia się na zapewnieniu jednolitego i atrakcyjnego wyglądu strony.

Projektowanie Doświadczenia Użytkownika (UX)

UX design koncentruje się na zapewnieniu, aby strona była intuicyjna i efektywna dla użytkownika. Designer rozważa, jak użytkownicy będą nawigować po stronie, jakie funkcje są istotne i jak uprościć procesy.

Prototypowanie

Prototyp jest bardziej zaawansowaną wersją wireframe'u, zawiera interaktywne elementy. Jest to próba przeniesienia projektu z fazy projektowania na etap testowania, aby zobaczyć, jak użytkownicy reagują na różne interakcje.

Testowanie Prototypu

Prototyp jest testowany przez małą grupę użytkowników w celu zidentyfikowania ewentualnych problemów z interakcją i zbierania opinii na temat doświadczenia użytkownika.

Dostosowywanie i optymalizacje

Na podstawie opinii i wyników testów prototypu, projekt jest dostosowywany i optymalizowany. Korygowane są wszelkie niedociągnięcia, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika.

Przekazanie do developmentu

Po zakończeniu etapu designu, gotowy projekt przekazywany jest do zespołu developerskiego, który implementuje go w kodzie, tworząc funkcjonalną stronę internetową.

Skontaktuj się ze mną!

Jędrzej Tecław
Head of Business Development
e-mail:
hello@wldevs.com
tel.:
+48 502 372 946